අපේ වෙබ් අඩවි වෙත ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

නිෂ්පාදන

අපි ගැන

සමාගම් පැතිකඩ

Libao කර්මාන්ත උද්යානය, හායි ශාස්තෘතුමියගේ: ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, නිෂ්පාදන සහ විවිධ ලේසර් අයදුම් උපකරණ හා ලංජාස යකඩ සකසන යන්ත්ර සූත්ර, විකුණුම්, Jiangsu Yangming තාක්ෂණ Co., Ltd. වසර 15 කටත් වඩා අත්දැකීම් සමඟ ආරම්භ කරන ලද අතර ව්යාපාරික ලිපිනය බව සමාගමක් ලෙස ක සිටි, Jiangsu පළාත. එය පහසුවෙන්ම ෂැංහයි පැයක් ආර්ථික චක්රයක් පිහිටා, සහ Shenhai මහා මාර්ග හා Qiyang මහාමාර්ග වසා ඇත.

අපගේ නිෂ්පාදන ඇතුළත් වේ: Plane ලේසර් කපන යන්ත, ලේසර් වෑද්දුම් යන්ත්, ලේසර් තාප පතිකාර සහ යනාදි. , මෑතක දී, අප ගුවන් යානය කැපීම, සහ අඛණ්ඩ uncoiling, සමතලා කිරීම හා ලේසර් කැපීම සමග ස්වයංක්රීය නිෂ්පාදන අනුකූලව නම්යශීලී ස්වයංක්රීය පැටවීම සහ බෑම පද්ධතිය සංවර්ධනය කර ඇත. එය සකස් කිරීමේ පද්ධති සම්පූර්ණ ලේසර් ක පුද්ගලාරෝපණය ද වෘත්තීය විසඳුමක් ලබා දීමට සමහර ඉහළ අවසන් දේශීය පාරිභෝගික අවශ්යතා ඉටු කෙරේ.

පුවත්

The laser (CO2 and fiber) cutting machine has become the ultimate cutting tool for sheet metal in recent years. It’s also one of the most rapidly evolving technologies in metal fabrication and not so long ago you’d be hard pressed to find a fiber ...
Yangming Technology Cutting Systems, which relies on fiber lasers for its cutting systems, has paired a new algorithm to enable the minimization of the focus shift in its Yangming Technology fiber laser cutting with a new noncontact beam measureme...